Posted on Dec 12, 2017

Casa Bar - Cocktails & Snacks

Fito 300 MB Internet në çdo pije Coca-Cola

Kur blini një shishe Coca Cola përfitoni menjëherë 300 MB Internet të vlefshme për 3 ditë.

Mjafton të kontrolloni kodin e saktë alfanumerik me 6 karaktere të gjetur nën tapë për shishet plastike 0.5L, nën etiketë për shishet e qelqit 0.25L dhe nën hapësen e kanaçes për paketimet 0.33L si edhe të dërgonime SMS në numrin 50333 kodin i cili ndodhet në këto paketime promocionale.
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.